Aktuality

27.2.2014 - Setkání rodin s dětmi 11.-13.4.2014

Setkání rodin s dětmi

V termínu 11.-13.4.2014 se uskuteční v ZAHRADĚ setkání rodin s dětmi. Jste zváni na křesťanské setkání, které kombinuje program pro rodiče i děti. Z programu vybíráme: povídání o Bibli, duchovní obnova pro rodiče, karneval, divadlo, diskuse nad různými tématy, jako například: role otce ve výchově, o modlitbě v rodině a pod. Nebude chybět ani nedělní dětská bohoslužba.

Elektronické přihlášky:

zájemci o účast na setkání:

https://docs.google.com/forms/d/1WaLC2gIx2ZFdNyDJWVElqo4SVFKtRdqKcSTHa1K4oUw/viewform

zájemci o dobrovolnickou výpomoc:

https://docs.google.com/forms/d/1KkLEqdqf2ZzEOy5SkP7-PFrr-oThDv6UYIz5M92zY7k/viewform

-mpl-

3.2.2014 - Pozvánka na duchovní cvičení pro mladé

duchovní cvičení pro mladé pozvánka

Vážení přátelé,

srdečně zveme na duchovní cvičení pro mladé lidi (nejen) z CČSH, která se uskuteční v Brně - v církevním penzionu Zahrada - o víkendu od 28. 2. do 2. 3. 2014.

Duchovní cvičení povede brněnský br. biskup Mgr. Juraj Jordán Dovala.

„Existuje hlas srdce a řeč srdce. Když naše ústa mlčí a naše duše se otevře Bohu, je naší modlitbou tento vnitřní hlas. My umlkneme a hovoří naše srdce. Ne pro lidské uši, ale k Bohu. Můžeš mít jistotu: Bůh tě slyší." sv. Augustin

Duchovní cvičení jsou prostorem, kde poznáváme sami sebe, otevíráme se Božím dotekům, objevujeme horu lásky, která léčí a občerstvuje, nasloucháme hlubině ticha, koupeme se v moři světla, uchopujeme tajemné závany Kristovy pravdy, objevujeme, že v duši máme chrám a v tom chrámu vstupujeme do dialogu s živým Bohem...

Duchovní cvičení se konají ve spolupráci mládežové organizace VIA FACTI, Brněnské diecéze a naukového odboru ÚÚR CČSH.

Závazné přihlášky (a případné dotazy) přijímáme e-mailem na adrese: kristyna.mlynkova@ccsh.cz (uveďte prosím své jméno a příjmení, adresu, rok narození a tel. číslo). Předběžná cena celého víkendu bude činit cca 400,- Kč díky podpoře Brněnské diecéze.

Jste srdečně zváni!

-mpl-

5.12.2013 - Duchovní cvičení 2.- 4.12.2013

duchovní cičení

Ve dnech 2. - 4. prosince se v Ubytovacím a školícím středisku Brněnské diecéze Církve československé husitské - Penzionu ZAHARADA konala pravidelná duchovní cvičení za účasti dvaceti zájemců a za doprovázení duchovních církve ThDr. Petra Šandery a Mgr. Evy Buttové.

Co jsou duchovní cvičení?
Duchovní cvičení vycházejí ze staré tradice rozjímavé četby Písma a modlitby. Pro západní křesťanstvo představují nejznámější plod této tradice Duchovní cvičení Ignáce z Loyoly (vydáno 1548). Není to však text jediný.
S podobnými myšlenkami se můžeme setkat i v protestantismu (G.Tersteegen; J. A. Komenský Praxis pietatis). V naší uspěchané době objevují význam takových cvičení věřící různých církví a církevních tradic.

Duchovní cvičení nabízejí možnost:
Ztišit se, poodstoupit od běžných starostí a zaměřit se na podstatné. Zamyslet se nad svým životním směřováním a uspořádat svůj život. Upevnit se v rozhodnutí následovat Krista. Zakusit evangelium jako osvobozující zprávu.
Průběh:
· Po celou dobu cvičení se zachovává ticho.
· Účastníci se ve svobodě a podle svých možností věnují modlitbě a rozjímání nad doporučenými texty Písma či tématy.
· Doprovázející postupně uvádí jednotlivá témata rozjímání v krátkých přednáškách a během odpoledne nabízí účastníkům možnost individuálního doprovázení formou rozhovoru o zkušenostech s rozjímáním.
· Každodenní součástí programu jsou také společné modlitby Žaltáře a bohoslužba s Večeří Páně.
· Během cvičení je účastníkům zajišťováno ve středisku setkávání takové zázemí (prostory k modlitbě, ubytování i strava), aby se mohli plně věnovat rozjímání.

29.11.2013 - Církev jako společenství

Církev jako společenství

V sobotu 16. listopadu 2013 se v Penzionu ZAHRADA - školícím a ubytovacím středisku Církve československé husitské v Brně konal seminář pro statutární zástupce diecézní rady a náboženských obcí Cíkve československé husitské – faráře, předsedy a finanční zpravodaje náboženských obcí a diecéze pod názvem:

Církev jako společenství s tímto programem:


Pobožnost - bratr biskup Juraj Jordán Dovala

Různé způsoby přístupu k Bohu a jejich vliv na vytváření společenství – sestra farářka Milada Čermáková

Co nás těší a drží pospolu – podněty ke sdílení a vedení diskuse bratr biskup Juraj Dovala

Organizací akce byla pověřena farářka CČSH, sestra Světluše Košíčková.

9.11.2013 - 146. zasedání Ústřední rady Církve československé husitské

Poslední zasedání Ústřední rady  CČSH se konalo v Penzionu ZAHRADA - ubytovacím a školícím středisku brněnské diecéze. A bylo to jednání tentokrát trochu "jinak". Biskupové církve se sešli už v pátek odpoledne k jednání biskupské rady. To je celkem obvyklé, nicméně setkání v Brně pak pokračovalo večeří a společenským posezením členů ústřední rady a pozvaných hostů. Večeře byla zahájena modlitbou a společným přípitkem.

jednání ústřední rady CČSH- přípitek před večeří

 

Je kolem nás mnoho starostí a těžkých záležitostí k řešení.   O to milejší je setkání představitelů církve v přátelské a neformální atmosféře.biskupové CČSH s patriarchou  

Z přítomnosti tolika hloubavých lidí na Lipové těžilo i tržilo nově otevřené" Klášterní knihkupectví". Nabízené publikace opravdu zaujaly.

bratr biskup Goebel se zakoupenou knihou

 

Bratr biskup Juraj měl opravdu fundovanou improvizovanou přednášku na téma "Pivo, dar Boží, lék v rukou rozumného pijáka". Bratr biskup David, inspirován slovy kolegy se snažil nechat na sebe působit účinky tohoto zázračného moku. Nutno říct, že jeho pokus o vypití celkově cca devátého piva v jeho životě byl i tak neúspěšný.

pivo jako lék

Celý večer byl velice příjemný, povídalo se, zpívalo, trochu popilo moravského vína, samozřejmě se i trochu neformálně pracovalo. Hodně se četlo veršů z poněkud chmurné sbírky bratra Miroslava Matouše. Ale z vesela, spíše v tom duchu, že patrně "hůř už bylo" a že Pán nás jistě neopustí.

Kolem jedné hodiny po půlnoci se účastníci "jednání" rozešli do pokojů, by načerpali sil pro den nadcházející.

Na závěr suchá "tisková zpráva":

V sobotu od 9.00 hodin bylo zahájeno vlastní jednání 146. zasedání ÚR CČSH. Jednání bylo ukončeno v 16.00 hodin po projednání všech bodů programu.

jednání 146 zasedání ÚR CČSH v Brně

 

-mpl-

8.11.2013 - Společný vikariát Brněnské diecéze CČSH

Ve čtvrtek 7.11. se na Lipové konalo "zasedání" společných vikariátů Brněnské diecéze Církve československé husitské. Přečtěte si prosím část přímluvy brněnského biskupa Juraje Jordána Dovaly v reakci na jednání tohoto shromáždění:

 

Milé sestry a bratia,

včera sme mali spoločný vikariát, na ktorom zaznievali ťažké otázky, ako to bude o pár rokov s našou cirkvou. V niektorých z nás prevládali obavy a strach z toho, čo bude. Je to tak vždy, keď sa príliš zapodievame sami sebou. Bude to dobré. Svet je v Božích rukách. Viac sa radujme, tešme a tancujme, veď máme život. Prestali sme žasnúť nad tým, čo nám Boh dáva vo svojej milosti. Na oblohe svieti slnko, mesiac, hviedzy - to sú také zázraky, že si to nedokážeme predstaviť. Ešte aj ateistickí vedci to obdivujú a my, veriaci, chodíme so sklonenými hlavami plnými obáv. Svet je v Božích rukách a v našom vnútri je svetlo tohoto Boha, ktorého nazývame našim Otcom. „Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatok..." Ž 23,1

 -mpl-

24.10.2013 - "Klášterní knihkupectví"

Dne 22.10. 2013 bylo v hale v přízemí slavnostně otevřeno "Klášterní knihkupectví". Najdete v něm bohatou nabídku křesťanské duchovní literatury. Můžete si nejen na místě nerušeně v knížkách listovat nebo se do textů začíst. Všechny nabízené tituly si můžete na místě i zakoupit. Nabídka "knihkupectví" je doplněna o ukázky keramických výrobků ze střediska diakonie a misie CČSH NAZARET v Borovanech. Ty jsou rovněž k zakoupení. Přejeme Vám příjemně prožité chvíle s knížkami z našeho "knihkupectví". Když si k četbě připravíte něco horkého a voňavého do hrníčku z Borovan, bude to ideální spojení.

V den zahájení provozu knihkupectví se konal i literárně-hudební pořad s básníkem Miroslavem Matoušem. Miroslav Matouš (narozen 1921) je český básník, překladatel a teolog, který vyniká citem pro neotřelý vázaný verš a duchovní poezii. Za svůj dlouhý a plodný život napsal desítky básnických sbírek i próz, například: Uhel a křída, Pouť za světlem, Dívčí meditace, Putování rosou i prachem a jiné. Je překladatelem středověkého mystického veledíla Cherubský poutník od Angela Silesia do češtiny.
Hudebním doprovodem program obohatil br. biskup Juraj Dovala písněmi Karla Kryla.

-mpl-

23.10.2013 - Valné shromáždění EYCE (Ekumenická rada mládeže v Evropě)

V termínu od 11. do 20. října 2013 Církev československá husitská ve svém ubytovacím a školícím středisku brněnské diecéze v Brně na Lipové - Penzionu ZAHRADA, hostila Valné shromáždění EYCE (Ekumenické rady mládeže v Evropě). Akce proběhla za účasti  27 delegátů z různých církví a zemí Evropy.

Organizaci valného shromáždění pomáhal zajistit referát duchovní péče pro děti a mládež naukového odboru ÚR CČSH.

-mpl-

Rezervace
CZ EN